Meedoen in Sittard

Hellas-Glana gaat zich inzetten om kinderen te helpen met het ontwikkelen van zwemvaardigheden of zelfs het aanleren van de basisvaardigheden.

Wij doen dit als onderdeel van Meedoen in Sittard-Geleen.

Wat is: Meedoen in Sittard Geleen

Kindcentrum Sittard (KC Sittard) kent 628 leerlingen. KC Sittard wil door samen te werken met verenigingen, sociale instellingen en (semi)-commerciële partners nieuw sport- en cultuuraanbod aanbieden op scholen. Het doel is dat kinderen structureel gaan meedoen aan (anders) georganiseerd sport- en cultuuraanbod. Belangrijk voor KC Sittard is dat er wordt ingezet op verbondenheid, niet alleen vanuit school, maar samen met de hele wijk: er moet een verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan. Alleen op deze manier kan er een duurzaam netwerk ontstaan, waardoor de toekomst van tussen schools aanbod gewaarborgd wordt. Streven is de totstandkoming van een structureel lidmaatschap onder schooltijd.

Wilt u meer informatie ontvangen over het project in Sittard-Geleen dan kunt u contact opnemen met de lokale projectleider: Judith van Veen (judith.vanveen@ecsplore.nl)

Binnenkort vind u hier meer informatie over de exacte invulling van ons aandeel hierin.