Code Blauw: Respect, Sportiviteit, Veiligheid en Plezier!

Code Blauw is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de zwemsport aan te pakken. Met Code Blauw laten de KNZB zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. We creeeren een blauwe golf waarbij iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. 

RESPECT EN SPORTIVITEIT
De zwemsport is super leuk en dat willen we graag zo houden.

Dat kan alleen als we ons allemaal aan de
spelregels houden en respectvol met elkaar omgaan.

Dus of je nou sporter, official, scheidsrechter, trainer,
coach of supporter bent; wees sportief en toon respect. Altijd.


Spiegel voorhouden
Vaak is onsportief gedrag onbedoeld, het gebeurt in het heetst van de strijd.

Tijd voor een beetje zelfreflectie.

Met code blauw houden we elkaar; van sporter tot official en publiek, letterlijk een spiegel voor.

Voor leden staat ons pestprotocol en q-regelement (code blauw) op het ledenportaal.

Ook vind je daar contactgegevens naar onze vertrouwenspersonen.