Bestuur

Zoals het een goede vereniging betaamd bestaat ons bestuur in overeenkomst met de statuten uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) aangevuld met leden (in ons geval uit iedere zwemafdeling één vertegenwoordiger).

Het bestuur van Hellas-Glana bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Sietse van der Sluis, s.vandersluis@home.nl

Secretaris: Edward Wijzenbeek, secretariaat@hellas-glana.nl

Penningmeester: Vacant

Lid en manager van onze financiële administratie : Adri Claessen awclaessen@gmail.com

Lid namens wedstrijdzwemmen: Frans de Heer  fdeheer@home.nl 

Lid: Branko Reumkens branko.reumkens@lexquirenotarissen.nl

Lid namens synchroonzwemmen: Floor Kettenis floorkettenis@gmail.com

Lid namens waterpolo: Lian Laudy Lian_Laudy@hotmail.com