Bestuur

Zoals het een goede vereniging betaamd bestaat ons bestuur in overeenkomst met de statuten uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) aangevuld met leden (in ons geval uit iedere zwemafdeling één vertegenwoordiger).

Het bestuur van Hellas-Glana bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Sietse van der Sluis, s.vandersluis@home.nl

Secretaris: Edward Wijzenbeek, secretariaat@hellas-glana.nl

2e secretaris / lid: Denise Plukker

Penningmeester: Vacant

Lid en manager van onze financiële administratie : Adri Claessen 

Lid namens wedstrijdzwemmen: Frans de Heer  

Lid namens synchroonzwemmen: Vacant

Lid namens waterpolo: Ruben Klinker